You are here

Pressmeddelande 4.3.2004

Samarbetet i bank- och finanstermgruppen breddas
Samarbetet i TSK:s (Centralen för Teknisk Terminologi) bank- och finanstermgrupp breddas. I år deltar Aktia Sparbank, Handelsbanken, Nordea, Andelsbankscentralen, Nordiska Investeringsbanken, Sampo Bank samt Samlink.
Bank- och finansordlistan är avgiftsfritt tillgängling på internet-adressen www.tsk.fi/bank. Ordlistan innehåller för närvarande ca 600 centrala begrepp på finska, svenska och engelska. Delområden som finns med är bl.a. bankernas kundservice, lån samt kort som beviljas av banker.
Bank- och finansordlistan strävar till att harmonisera och stabilisera den svensk- och finskspråkiga terminologin inom branschen. En enhetlig terminologi gör kommunikationen tydligare och förebygger missförstånd. I en branschordlista finner man termerna lätt och sparar tid som åtgår till att lösa termproblem.
Ordlistan produceras i samarbete mellan experter inom bank- och finansområdet, språkspecialister och terminologer. Koordineringsgruppen utgör kärnan i arbetet och i den utarbetas termrekommendationerna som ska publiceras. Remissgruppen kommenterar terminologin som koordineringsgruppen producerat.

Centralen för Teknisk Terminologi rf eller TSK (www.tsk.fi) är en expertorganisation för fackspråk och terminologi. TSK har flera decenniers erfarenhet av att producera finsk- och svenskspråkiga terminologier.
Mer information:

direktör Lena Jolkkonen, TSK, tel. (09) 2709 1062

terminolog Mari Suhonen, TSK, tel. (09) 2709 1063
http://www.tsk.fi/portal/pankkisanasto/