You are here

Projektiuutisia

10.05.2022Den uppdaterade LIIKO-ontologin publicerad i Finto-servicen
05.04.2022Begreppsarbete om informationssäkerhet
28.03.2022Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter på våren 2022
15.03.2022Ordlista för anpassad motion
15.03.2022Evenemangs-, hobby- och utbildningsklassificeringar på verktyget Kodlistor
07.03.2022Terminologiarbete om den inre säkerheten
23.02.2022Terminologiarbete om grönområden
16.02.2022Den uppdaterade MAO/TAO ontologin publicerat på Finto-service
24.01.2022Terminologiarbete om Trafikledsverkets handlingar
10.01.2022Ordlistan för planering och byggande av trafikleder
17.09.2021Terminologiarbete för TE-digi-projektet fortsätter
17.09.2021Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter på hösten 2021
17.09.2021Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2021
24.08.2021Terminologiarbete för Museiverket
13.08.2021Affärsverksamhetsontologin har integrerats med Ontologi för den offentliga sektorns tjänster
13.08.2021Trafikontologin LIIKO uppdaterad med järnvägsbegrepp
11.08.2021Terminologiarbete om informationshantering för Trafikledsverket
20.04.2021Ordlista om adressregistersystem
19.04.2021Terminologiarbete om Trafikledsverkets handlingar
18.04.2021EU Core Vocabularies på finska
23.02.2021Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter på våren 2021
15.10.2020Terminologiarbete för stödjandet av Trafikledsverkets informationssystem
14.10.2020Terminologiarbete för Trafikledsverket
08.09.2020Ordlista för informationshantering inom socialvården – uppdatering samt utveckling av upprätthållandet
08.09.2020Terminologiarbete om arbetsförmedlingsstatistik
08.09.2020Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter till slutet av 2020
26.02.2020Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter under våren 2020
25.02.2020Uppdaterad version av MAO/TAO-ontologin publicerad på Finto-service
05.11.2019Terminologiarbete för TE-digi-projektet fortsätter
05.11.2019Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter
08.10.2019Terminologiarbete om kulturmiljön
16.09.2019Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2019
20.05.2019Uppdatering av ordlistan över beskattning
16.05.2019Terminologiarbete för projektet Tillstånd och tillsyn
20.03.2019Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet
15.02.2019Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet
30.01.2019Byggnadsklassificering 2018
29.01.2019Uppdaterad MAO/TAO-ontologin publicerad på Finto-servicen
05.12.2018Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2018
05.12.2018Terminologiarbete för Skatteförvaltningen
14.11.2018Energi- och utsläppbegrepp
18.10.2018Ontologiarbete kring vägtrafiksbegrepp
26.05.2017Uppdatering av byggnadsklassificering
26.05.2017Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet
26.05.2017Ordlista om cybersäkerhet
18.05.2017Utökning av MAO/TAO-ontologin med begrepp som gäller kulturmiljön
18.05.2017Ordlistearbete för arbets- och näringstjänster
18.05.2017Ordlistearbete för hälsovårdens behov
18.05.2017Uppökning av Liiketoimintaontologia med begrepp från Konkurrens- och konsumentverket
14.12.2016Ontologiprojekt för Trafikverket
27.10.2016Uppdatering av ontologin MAO/TAO
14.06.2016Den utökade ontologin MAO/TAO har publicerats i Finto
12.10.2015Mobilordlista (TSK 48)
11.12.2014Ordlista för geronteknologi
26.04.2011Terminologiarbete i anknytning till socialvårdens datakomponenter