You are here

Projektiuutisia

26.02.2020Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter under våren 2020
25.02.2020Uppdaterad version av MAO/TAO-ontologin publicerad på Finto-service
05.11.2019Terminologiarbete för TE-digi-projektet fortsätter
05.11.2019Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter
08.10.2019Terminologiarbete om kulturmiljön
16.09.2019Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2019
20.05.2019Uppdatering av ordlistan över beskattning
16.05.2019Terminologiarbete för projektet Tillstånd och tillsyn
20.03.2019Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet
15.02.2019Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet
30.01.2019Byggnadsklassificering 2018
29.01.2019Uppdaterad MAO/TAO-ontologin publicerad på Finto-servicen
05.12.2018Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2018
05.12.2018Terminologiarbete för Skatteförvaltningen
14.11.2018Energi- och utsläppbegrepp
18.10.2018Ontologiarbete kring vägtrafiksbegrepp
26.05.2017Uppdatering av byggnadsklassificering
26.05.2017Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet
26.05.2017Ordlista om cybersäkerhet
18.05.2017Utökning av MAO/TAO-ontologin med begrepp som gäller kulturmiljön
18.05.2017Ordlistearbete för arbets- och näringstjänster
18.05.2017Ordlistearbete för hälsovårdens behov
18.05.2017Uppökning av Liiketoimintaontologia med begrepp från Konkurrens- och konsumentverket
14.12.2016Ontologiprojekt för Trafikverket
27.10.2016Uppdatering av ontologin MAO/TAO
14.06.2016Den utökade ontologin MAO/TAO har publicerats i Finto
09.11.2015Utökning av MAO – Ontologi för museibranschen
12.10.2015Mobilordlista (TSK 48)
26.06.2015Den uppdaterade AFO-ontologin har publicerats
15.05.2015Utökning av AFO-ontologin
11.12.2014Ordlista för geronteknologi
14.08.2014Ordlista för socialvårdens verksamhets- och informationsarkitekturer
08.11.2013Ordlistor inom socialvården på remiss
28.05.2013Den tredje upplagan av FPA-termer på remiss
31.07.2012Undervisnings- och utbildningsordlista
20.12.2011Termerna i Tekla Structures-programmet
20.05.2011Bredbandsordlista
20.05.2011Fastighetsverksamhetsordlista
28.04.2011Fortsättning av ordlistearbete för miljö- och hälsoskyddets tillsynsobjektsregister (YHTI 2)
28.04.2011Ontologi för den offentliga sektorns tjänster (JUPO)
26.04.2011Ontologi för Arbetarskyddsfonden
26.04.2011Terminologiarbete i anknytning till socialvårdens datakomponenter
18.04.2011Terminologiarbete med FPA
15.04.2011Ordlistor för klassifikationer av social service och journalhandlingar
07.10.2009Ordlista över sociala medier
19.03.2009Ordlista om livsmedelstillsyn för datasystem