You are here

Projektiuutisia

05.12.2018Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2018
05.12.2018Terminologiarbete för Skatteförvaltningen
14.11.2018Energi- och utsläppbegrepp
18.10.2018Ontologiarbete kring vägtrafiksbegrepp
26.05.2017Uppdatering av byggnadsklassificering
26.05.2017Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet
26.05.2017Ordlista om cybersäkerhet
18.05.2017Utökning av MAO/TAO-ontologin med begrepp som gäller kulturmiljön
18.05.2017Ordlistearbete för arbets- och näringstjänster
18.05.2017Ordlistearbete för hälsovårdens behov
18.05.2017Uppökning av Liiketoimintaontologia med begrepp från Konkurrens- och konsumentverket
14.12.2016Ontologiprojekt för Trafikverket
27.10.2016Uppdatering av ontologin MAO/TAO
14.06.2016Den utökade ontologin MAO/TAO har publicerats i Finto
09.11.2015Utökning av MAO – Ontologi för museibranschen
12.10.2015Mobilordlista (TSK 48)
26.06.2015Den uppdaterade AFO-ontologin har publicerats
15.05.2015Utökning av AFO-ontologin
11.12.2014Ordlista för geronteknologi
14.08.2014Ordlista för socialvårdens verksamhets- och informationsarkitekturer
08.11.2013Ordlistor inom socialvården på remiss
28.05.2013Den tredje upplagan av FPA-termer på remiss
31.07.2012Undervisnings- och utbildningsordlista
20.12.2011Termerna i Tekla Structures-programmet
20.05.2011Bredbandsordlista
20.05.2011Fastighetsverksamhetsordlista
28.04.2011Fortsättning av ordlistearbete för miljö- och hälsoskyddets tillsynsobjektsregister (YHTI 2)
28.04.2011Ontologi för den offentliga sektorns tjänster (JUPO)
26.04.2011Ontologi för Arbetarskyddsfonden
26.04.2011Terminologiarbete i anknytning till socialvårdens datakomponenter
18.04.2011Terminologiarbete med FPA
15.04.2011Ordlistor för klassifikationer av social service och journalhandlingar
07.10.2009Ordlista över sociala medier
19.03.2009Ordlista om livsmedelstillsyn för datasystem