You are here

Riksdagsordlistan publicerad

Riksdagen har öppnat en webbaserad ordlista med ungefär 600 centrala riksdagsbegrepp på adressen www.riksdagen.fi/riksdagsordlista. Ordlistan innehåller termer och definitioner på finska, svenska och engelska samt termmotsvarigheter på samiska, tyska, spanska, estniska, franska och ryska. Ordlistan är publicerad även i statsrådets termbank Valter (www.valter.fi).