You are here

Sökningen och ordlistan förnyades i december 2006

Bank- och finansterminologins layout och sökning har förnyats. Nu finns det länkar mellan ordlistans begrepp och även länkar från begreppsdiagrammen till ordlistan. Termregistren är nu tillgängliga på finska, svenska och engelska.

Mer information om ordlistans beteckningar och användning finns i sökinstruktioner och läsinstruktioner.

http://www.tsk.fi/portal/pankkisanasto/