You are here

Sanastotyön opas

Sanastotyön opasHeidi Suonuuti

Heidi Suonuutis Guide to Terminology översattes till finska och Sanastotyön opas trycktes upp som häften. Guiden fungerar som vägvisare i terminologiprojekt och innehåller grundläggande information om arbetsfaserna i projektet. Ursprungligen var guiden främst tänkt för standardiserare — därför är den skriven på engelska. Guiden är redan utgiven på flera språk. Den finska utgåvan baserar sig huvudsakligen på den svenska utgåvan utgett av Terminologicentrum TNC (Terminologiguiden, kan beställas också från Terminologicentralen), vilken är något bearbetad från ursprungsversionen.

Utgivare: Terminologicentralen TSK rf, 2012. ISBN 978-952-9794-32-4.

Guiden på andra språk: http://www.nordterm.net/wiki/sv/index.php/Publikationer#Guider