You are here

Styrelse

Styrelsen 2019

chef Ari Muhonen (ordförande), Jyväskylä universitet, centret för öppen kunskap
verksamhetsledare Kristiina Antinjuntti, Finlands översättar- och tolkförbund rf
översättningschef Carola Grönholm, Fpa
chefen för finska språkvårdsavdelningen Salli Kankaanpää, Institutet för de inhemska språken
projektchef Elisa Kettunen, Finlands Kommunförbund rf
specialsakkunnig Marko Latvanen, Befolkningsregistercentralen, Digitala tjänster / Tjänsteutveckling
utvecklingschef Saija Ylönen, Statistikcentralen, enheten för standarder och metoder