You are here

Styrelse

Styrelsen 2020

Ari Muhonen (ordförande), chef för centret för öppen kunskap, Jyväskylä universitet
Kristiina Antinjuntti, verksamhetsledare, Finlands översättar- och tolkförbund rf
Carola Grönholm, chef för språkcentret, FPA
Salli Kankaanpää, chef för finska språkvårdsavdelningen, Institutet för de inhemska språken
Elisa Kettunen, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund rf
Marko Latvanen, specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Saija Ylönen, utvecklingschef, avdelningen för informationslager, Statistikcentralen