You are here

Styrelse

Styrelsen 2018

chef Ari Muhonen (ordförande), Jyväskylä universitet, centret för öppen kunskap
översättningschef Carola Grönholm, Fpa
chefen för finska språkvårdsavdelningen Salli Kankaanpää, Institutet för de inhemska språken
specialsakkunnig Elisa Kettunen, Finlands Kommunförbund rf
verksamhetsledare Kristiina Antinjuntti, Finlands översättar- och tolkförbund rf
specialsakkunnig Johanna Kotipelto, statsrådets kansli och Skatteförvaltningen
sakkunnig Marko Latvanen, Befolkningsregistercentralen, Digitala tjänster / Tjänsteutveckling