You are here

Termerna i Tekla Structures-programmet

I slutet av 2006 sätte Tekla och Terminologicentralen TSK i gång ett ordlisteprojekt med syfte att klarlägga termanvändningen i Tekla Structures-programmet och programmets dokumentering. Målgruppen för Tekla Structures-ordlistan är tekniska dokumenterare, användargränsnittsdesigner, marknadsförarna samt programmets användare, dvs. Teklas kunder.

Tekla Structures är ett BIM-program som används för att skapa mycket detaljerade 3D-byggnadsmodeller. Modellerna kan användas genom hela konstruktionsprocessen, från konceptutformning till tillverkning, uppförande och byggledning.

Klarläggandet av termanvädningen i Tekla Structures-programmet är utmanande eftersom programmet används internationellt och programmet utvecklas beständigt. Termprojektet syftar till att hitta de engelskspråkiga termer som används både i användargränsnittet och i den internationella kommunikationen oberoende av det nationella termanvändningen. Ett annat syfte är att komma överens om klara termer till de nya bgrepp som bildas när programmet utvecklas.

I termprojektet reds upp innehållet av beggreppen som används i Tekla Structures -programmet samt ges engelspråkiga termrekommendationer. Begreppen definieras på engelska. Ordlistan blev färdig i slutet av år 2008, och då omfattade den cirka 460 begrepp. År 2010 och 2011 anlitade Tekla Terminologicentralen för en uppdatering av ordlistan.