You are here

Terminologiarbete för Skatteförvaltningen

Terminologicentralen TSK påbörjade ett ordlisteprojekt om beskattning i april 2018 på uppdrag av Skatteförvaltningen. Syftet med projektet är att samla in och harmonisera eller skapa begreppsbeskrivningar av 50–70 begrepp som rör personbeskattningen. Termerna och begreppsbeskrivningarna i ordlistan ska ges på finska.

Skatteförvaltningen hade samlat in de för kunderna viktigaste begreppen inom personbeskattningen som ska behandlas i projektet. Områden i ordlistan omfattar bland annat förskottsuppbörd, verkställande av beskattningen samt kapital- och förvärvsinkomster. Terminologicentralen bidrar i projektet genom att tillsammans med experter från Skatteförvaltningen samla in och skriva systematiska definitioner och anmärkningar och ge termrekommendationer samt att rita begreppsdiagram.

I slutet av april organiserade terminologerna en introduktion till terminologiarbetet för deltagarna i ordlisteprojektet. Syftet med introduktionen var att säkerställa att terminologiarbetet i projektet skulle framskrida effektivt. I introduktionen berättade terminologerna bland annat hurdan en bra term är och hur man tolkar begreppsdiagram samt berättade om projektplanen.

Materialet förberett av terminologerna har översetts tillsammans med experter i Skatteförvaltningen i workshoppar som har organiserats sedan maj. Efter workshopparna finslipar terminologerna materialet. Ordlistan beräknas vara färdig i slutet av 2018.