You are here

Terminologiarbete för TE-digi-projektet fortsätter

Terminologicentralen utarbetade en ordlista för TE-digi-projektet på uppdrag av KEHA-centret under 2017. I augusti 2019 anlitade KEHA-centret Terminologicentralen för att utöka ordlistan med nya begrepp som gäller kundrelationer. Begreppen i ordlistan ges termer och begreppsbeskrivningar på finska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med de experter som KEHA-centret valt. På detta sätt kommer de nya termerna och begreppsbeskrivningarna att bli konsekventa i förhållande till begreppssystemet, vilket hjälper användaren att förstå relationerna mellan de olika begreppen. Därtill ska terminologen granska hur de eventuella modifieringarna av begrepp påverkar begreppssystemet.

Efter diskussionerna med experterna kommer terminologen att slutföra arbetet.