You are here

Terminologiarbete för TE-digi-projektet fortsätter

Sedan 2017 har KEHA-centret anlitat Terminologicentralen för terminologiarbete rör utveckling av tjänster inom TE-digi-projektet. Våren 2021 fortsättes arbetet. Termer och begreppsbeskrivningar ges tills vidare på finska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med de experter som KEHA-centret valt. På detta sätt kommer de nya termerna och begreppsbeskrivningarna att bli konsekventa i förhållande till begreppssystemet, vilket hjälper användaren att förstå relationerna mellan de olika begreppen.

Terminologen utarbetar materialet tillsammans med experter utsedda av KEHA-centret.