You are here

Terminologiarbete i anknytning till socialvårdens datakomponenter

År 2010 och 2011 har IT-projektet för det sociala området (Tikesos) anlitat Terminologicentralen TSK som terminologikonsulter. TSK har hjälpt Tikesos med att definiera och ge termrekommendationer till vissa begrepp som har identifierats som datakomponenter och som beskriver dokument inom socialvården. Det terminologiarbete som TSK utför knyter an till de tekniska specifikationer som görs i Tikesos-projektet.

Mer information om arbetet med datakomponenter finns på Tikesos-projektets webbplats (endast på finska).