You are here

Terminologiarbete om informationshantering för Trafikledsverket

I maj anlitade Trafikledsverket Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt. Projektets syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 50 begrepp som rör infromationshantering. Ordlistan kommer att omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska.

Terminologicentralens terminologer ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid Trafikledsverket. Ordlistan ska bli färdig vid slutet av 2021.