You are here

Terminologiarbete om kulturmiljön

Miljöministeriet anlitade Terminologicentralen i september för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 30 begrepp som rör sig till kulturmiljön och skyddandet av byggnadsarv. Terminologiprojektet också stödjar utvecklandet av den elektroniska byggnadsvårdsprocessen (eRakSu). Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska och termekvivalenter på svenska.

Experter från miljöministeriet, Ramboll Finland Oy, Museiverket, Finlands miljöcentral samt NTM-centralerna deltar i terminologiarbetet. Ordlistan ska bli färdig vid slutet av november 2019 och ska publiceras på Interoperabilitetsplattformen.