You are here

Terminologicentralen TSK rf

Terminologicentralen erbjuder experthjälp i terminologi-, klassificerings- och ontologiarbete samt frågor som berör facktermer. Terminologicentralens verksamhet grundar sig på terminologins teori och de praktiska metoder som tillämpar den.

Terminologicentralen TSK rf är en förening som grundades i 1974. Föreningens primära uppgifter är att utarbeta finsk- och svenskspråkiga ordlistor och ontologier, vidareutveckla terminologiarbetets metodik och upprätthålla det kunnande detta baserar sig på.

Terminologicentralen fungerar som ett självständigt sakkunnigorgan och samarbetar också med andra aktörer som är intresserade om terminologiskt arbete, till exempel Institutet för de inhemska språken, de nordiska terminologiorganisationerna, standardiseringsorganisationer samt Europeiska unionens institutioner.

Terminologicentralens verksamhet innefattas

  • utarbetning av ordlistor och ontologier samt publicering av ordlistor
  • konsultation i ordliste- och ontologiarbete
  • ett bibliotek specialiserat på ordlistor och ordböcker
  • information om ordliste- och ontologiarbete
  • utbildning i ordliste- och ontologiarbete samt utvecklande av deras metodik
  • internationellt samarbete med olika terminologiorgan