You are here

Terminologicentralens webbplats förnyades

Terminologicentralens webbplats förnyades i december 2008. På samma gång förnyades också webbplatserna för Tietotekniikan termitalkoot och Bank- och finansterminologin.