You are here

Termtjänst

Har du problem med facktermer? Var god, kontakta termtjänsten!

Termtjänsten är öppen arbetsdagar kl. 9.00—12.00. Termtjänstens kontaktinformation: e-post termipalvelu@tsk.fi.

Hur fungerar termtjänsten?

Terminologicentralens termtjänst besvarar dina termfrågor som du kan ställa per e-post. Ifall du har en teknisk term på svenska men saknar motsvarigheten på t.ex. engelska — eller tvärtom — kan du få svaret via termtjänsten. Vi kan också hjälpa dig att finna definitioner och förkortningar. Vi söker igenom de termbanker och ordlistor vi har till förfogande och meddelar dig vad vi funnit. Terminologicentralens medlemmar får en viss mängd termtjänst avgiftsfritt, för övriga är den avgiftsbelagd.

Då du ställer termfrågan, vill vi utöver termen gärna få information om vilket fackområde det är fråga om samt en bit av kontexten eller en kort beskrivning av begreppet, eftersom det hjälper oss till ett mera pålitligt svar.

Termfrågorna kan i princip gälla vilka språk som helst, men mest källmaterial har vi på finska, svenska, engelska, tyska och franska och dessutom en hel del på t.ex. danska, norska och ryska. Ju längre bort från Finland språkområdet ligger, desto mer osannolikt är det, att vi finner ett svar. Termfrågorna behöver inte beröra enbart teknik, det kan vara fråga om vilket fackområde som helst, t.ex. ekonomi, medicin eller skogsbruk.

Svaren ges så snabbt som möjligt beaktande det totala antalet frågor som kommit in. Ofta kan sökandet börja direkt och som regel besvars frågorna enligt följande:

  • 1—2 termfrågor utreds samma dag, speciellt om frågan kommer in under förmiddagen
  • 3—6 termfrågor besvaras senast följande dag
  • 7—10 termfrågor besvaras inom tre dagar
  • Leveranstiden för större mängder avtalas skilt.
Termtjänsten för TSK:s medlemmar

Terminologicentralens medlemmar får varje år en viss mängd termtjänst avgiftsfritt. Den avgiftsfria kvoten bestäms enligt medlemsavgiftsklass:

Medlemsklass (medlemsavgift / år) Svar per år
ideella föreningar  (160 euro) 10 svar / år
omsättning mindre än 1 mn euro  (160 euro) 10 svar / år
omsättning 1—10 mn euro  (350 euro)  20 svar / år
omsättning mer än 10—100 mn euro (700 euro) 40 svar / år
omsättning mer än 100 mn euro (1100 euro) 60 svar / år

Ifall inget svar hittas, debiteras kvoten ej.

Termtjänsten för icke-medlemmar

Ett termtjänstpaket som berättigar till 10 svar ät tillgänglig för icke-medlemmar. Paketet kostar 670 euro.