You are here

TOTh 2015 workshop "Terminology and Standards" in Luxembourg på 3.12.2015

TermCoord, Europaparlamentets koordinationsenhet för terminologi, arrangerar TOTh 2015 workshopen i Luxemburg på 3.12.2015. Teman i workshopen är "Terminology and Standards", och fokusen är i informationssamhällets påverkan på terminologi och dess standarder.

Workshopen ska också behandla ämnen såsom översättning, informations- och kunskapshantering och ordlistearbetets roll i standardförslag.

Är man intresserad av att hålla ett föredrag i workshopen ska man skicka sin abstract senast 23 October (OBS! deadline förlängts) till workshop.toth@porphyre.org.

Mer information: http://www.porphyre.org/workshop-toth/2015-en