You are here

Undervisnings- och utbildningsordlista

På hösten 2010 påbörjade undervisnings- och kulturministeriet och Terminologicentralen TSK ordlistearbete som rör Servicehelheten för den som lär sig, vilken i sin del är en del av Programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet). Syftet med det här ordlisteprojektet är att samordna terminologi och definitioner som används i datasystemen på områdena utbildning och vetenskap för att underlätta för att producera Servicehelheten för den som lär sig.

I januari 2011 publicerades det ett utkast av ordlistan, Opetustoimen sanastoluonnos – Raportti opetustoimen sanastotyöstä osana Oppijan verkkopalvelu -esiselvitystä, som innehöll cirka 240 grundbegrepp som rör bland annat undervisning, examen och betyg.

Från augusti 2011 till sommaren 2012 har arbetet fortsätts med begrepp som rör bland annat ansökan till utbildning, antagning av studerande, utbildningsutbud och examensstruktur. På hösten 2012 kommer det att redas ut bland annat begrepp som rör utbildningsorganisationer och undervisningsplaner.

Begreppen kommer att ha finska termrekommendationer och svenska ekvivalenter. Definitionerna är på finska.