You are here

Uppökning av Liiketoimintaontologia med begrepp från Konkurrens- och konsumentverket

Liiketoimintaontologia LIITO (Verksamhetsontologin) var byggt under 2009–2011 och innehåller cirka 3 000 begrepp som anknyter sig till affärsverksamhet och företagstjänster. Terminologicentralen deltog i byggandet av ontologin.

I början av 2017 anlitade Konkurrens- och konsumentverket Terminologicentralen för att uppöka LIITO. Arbetet påbörjades i januari 2017 och syftet är att utarbeta definitioner på finska till de centrala begreppen i Kuluttaja-asiamiehen ratkaisutietopankki (databank över konsumentombudsmannens beslut). Dessutom ska begrepp från Konkurrens- och konsumentverket tilläggas i LIITO-ontologin.

Arbetet ska bli färdigt i början av sommaren och den utökade ontologin ska publiceras i Nationalbibliotekets Finto-service.