You are here

Uppdaterad MAO/TAO-ontologin publicerad på Finto-servicen

MAO/TAO på Nationalbibliotekets Finto-service

Museiverket anlitade Terminologicentralen TSK våren 2017 för att utöka Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin (MAO/TAO) med cirka 2 000 begrepp som gäller kulturmiljön. Den utökade ontologin har cirka 12 500 begrepp med termer på finska. Under projektets gång Terminologicentralens terminolog och sakkuniga vid Museiverket också utarbetade eller bearbetade definitioner för cirka 200 begrepp. Ontologin har sammanlagt 418 begrepp med definitioner på finska.