You are here

Uppdatering av ordlistan över beskattning

Den första versionen av Verotussanasto (Beskattningsordlista) publicerades i mars 2019. Skatteförvaltningen och Terminologicentralen har fortsatt terminologiarbetet under våren. Arbetets syfte är att utöka ordlistan med cirka 70 nya begrepp som gäller till exempel uppbörd, förmögenhetsbeskattning och skatter på eget initiativ. De nya begreppen i ordlistan givs termer och begreppsbeskrivningar på finska.

Terminologicentralens terminologer ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid Skatterförvaltningen. Den uppdaterade ordlistan ska publiceras i slutet av 2019.