You are here

Utökning av AFO-ontologin

Terminologicentralen har börjat utökningen av AFO-ontologin (publicerad av Helsingfors universitetets campusbiblioteket i Vik) på uppdrag av Naturresursinstitutet. Naturresursinstitutet bildades i början av 2015 av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogsforskningsinstitutet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet samt statistikuppgifterna vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Den nya organisationen behöver en ontologi för att kunna stödja sin informationshantering. Eftersom AFO-ontologin innehåller en del av begreppen som behövs bestämde Naturresursinstitutet att ta AFO-ontologin i bruk. Terminologicentralen tillägger Naturresursinstitutets viktigaste gemensamma begrepp till AFO-ontologin i samarbete med experter från Naturresursinstitutet och campusbiblioteket i Vik. Den utökade versionen av AFO-ontologin ska publiceras på Nationalbibliotekets Finto-service (http://finto.fi/).