You are here

Utökning av MAO – Ontologi för museibranschen

Museiverket anlitade Terminologicentralen för ontologiarbete som har som mål att utöka MAO - Ontologi för museibranschen. Arbetet påbörjades i oktober 2015 och det ska bli färdigt före sommaren 2016.

MAO är avsedd för innehållsbeskrivning på museibranschen och den har varit i bruk sedan 2004. Ontologin uppbyggdes i projekten MuseoSuomi och FinnONTO. Projektet Museum 2015 redde ut behovet att utöka MAO och utredningen ledde till att cirka 800 nya begrepp kommer att tilläggas i ontologin. Arbetet genomförs i samarbete mellan terminologer och sakkunniga på museibranschen.

MAO har publicerats i Finto-servicen.