You are here

Hakemistot

SQL-kieli; SQL
en   Structured Query Language; SQL
määritelmä
yleisesti relaatiotietokannan käsittelyssä käytettävä kysely- ja määrityskieli
huomautus
SQL-kielellä voidaan tehdä kyselyjä relaatiotietokantoihin. SQL-kieltä käyttämällä voidaan myös määritellä, muuttaa ja poistaa tietokantoja. Sillä voidaan myös luoda uusia tietueita ja käsitellä olemassa olevia tietueita.
Kyselykieli tarkoittaa kieltä, jolla voidaan tehdä tietokantaan kohdistuvia kyselyjä, ja määrityskieli esimerkiksi ohjelmoinnissa käytettävää formaalia kieltä, joka on tarkoitettu rakenteen, järjestelmän tai ulkoasun määrittämiseen.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2008-10-24

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute:
suomi