You are here

Hakemistot

tiedonhaku
en   information retrieval; IR; data retrieval; DR
määritelmä
haluttujen tietojen etsiminen tietolähteistä
huomautus
Tietolähteenä voidaan käyttää esimerkiksi kirjoja, asiakirjoja, tietokantoja ja asiantuntijoita.
Tietoa voi hakea esimerkiksi hakusanojen tai kyselykielen avulla.
Englanninkielisistä termeistä information retrieval ja data retrieval käytetään suomessa tavallisesti yhteistä vastinetta tiedonhaku. Englanninkielisillä termeillä on kuitenkin merkitysero. Information retrieval vastaa sitä merkitystä, jossa termiä tiedonhaku tässä suosituksessa käytetään. Data retrieval (johon voi tarvittaessa viitata suomeksi termillä datanhaku) viittaa kyselykielellä, esimerkiksi SQL-kielellä, tehtävään tiedonhakuun.
Tiedonhausta käytetään englanniksi myös termejä information seeking ja information search silloin, kun halutaan painottaa tiedonhakijan kognitiivista prosessia.

Käsitekaavio: Tiedohaku
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2013-10-22

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute:
suomi