You are here

Haku

linkki
en   hyperlink; link
määritelmä
tekstissä tai muussa aineistossa oleva määritys, jonka avulla voidaan siirtyä määrättyyn kohteeseen samassa tai toisessa aineistossa
huomautus
Linkin avulla voidaan siirtyä esimerkiksi verkkosivulta toiselle tai tekstistä kuvaan. Linkki voidaan osoittaa tekstin ympäristöstä poikkeavan värin tai alleviivauksen (tekstilinkki) tai kuvan avulla (kuvalinkki).
Tarkennusta tarvittaessa voidaan linkin sijaan käyttää termiä hyperlinkki.

Käsitekaavio: Blogit
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2012-01-10

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute:
suomi