You are here

Uusia suosituksia ja uusi käsitekaavioiden merkintätapa Tietotekniikan termitalkoissa 8/2018

Tietotekniikan termitalkoiden käsitejärjestelmäkaavioissa on nyt otettu käyttöön UML:n (Unified Modeling Language) mukaiset merkintätavat. UML-kaavioiden käyttöönotto helpottaa kaavioiden päivittämistä, ja kaaviot näkyvät paremmin erilaisissa näytöissä. Käsitekaavioissa olevat termit ja määritelmät toimivat edelleen linkkeinä kyseisiin termitietueisiin.

Sanastoaineistoa on samalla päivitetty. Uusia ja päivitettyjä käsitteitä:

 • emoji
 • haavoittuvuus
 • henkilörekisteri
 • henkilötietosuoja
 • hymiö
 • nollapäivähaavoittuvuus
 • rekisteriseloste
 • robottikopteri
 • sovellus
 • virheenlöytöpalkkio
 • Tietotekniikan termitalkoiden etusivulle: www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

  suomi