You are here

Hakemistot

yhteentoimivuus
en   interoperability
määritelmä
tietojärjestelmien kyky viestiä keskenään sellaisella tavalla, että ne voivat rutiininomaisesti käyttää toistensa tietoja
huomautus
Tietojärjestelmät ovat teknisesti ja tietosisällöllisesti yhteentoimivia muiden tietojärjestelmien kanssa silloin, kun ne käyttävät samoja tietoja tai kykenevät toimimaan yhteen rajapinnan kautta tai muulla tavalla.
Semanttisella yhteentoimivuudella (engl. semantic interoperability) tarkoitetaan sitä, että tietojärjestelmät pystyvät yhdistelemään eri lähteistä vastaanottamaansa tietoa ja käsittelemään siten, että tietojen merkitys säilyy.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2017-10-09

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute:
suomi