You are here

Hakemistot

pääsynvalvonta
en   access control (1); data access control
määritelmä
menettelyt, jolla pyritään rajaamaan pääsy tietojärjestelmään tai tietoihin vain valtuutetuille tahoille
huomautus
Pääsynvalvonnassa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi tunnistusta ja valtuutuksia. Pääsynvalvonta saatetaan toteuttaa esimerkiksi siten, että tietojärjestelmään pyrkivältä käyttäjältä vaaditaan käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Pääsynvalvonta voi kohdistua käyttäjiin, laitteisiin, sovelluksiin tai toisiin tietojärjestelmiin.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2019-06-27

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute:
suomi