You are here

Hakemistot

henkilötietosuoja; tietosuoja
en   data protection; privacy protection; confidentiality of personal information /US/
määritelmä
järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen käsittely ja niiden yksityisyyden säilyminen
huomautus
Henkilötietosuoja pyritään toteuttamaan muun muassa tietoturvalla.
Aikaisemmin tietosuoja-sanan merkitys on ymmärretty laajemmin käsittämään muutakin kuin henkilötietojen suojaamista.
Valtiovarainministeriö on yhdessä muiden julkishallinnon toimijoiden kanssa luonut arjentietosuoja.fi-sivuston. Sen tavoitteena oli auttaa organisaatioita valmistautumaan 25.5.2018 sovellettavaksi tulleeseen tietosuojalainsäädäntöön. Sieltä löytyy myös kaikille kansalaisille soveltuvaa sisältöä.

Käsitekaaviot: Henkilötiedot ja Tietoturva
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2018-08-26

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute:
suomi