You are here

Nytt material och nytt notationssätt av begreppsdiagram i Tietotekniikan termitalkoot 8/2018

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Begreppsdiagrammen i Tietotekniikan termitalkoot har ändrats så att de presenteras i UML (Unified Modeling Language) notationssätt. Detta underlättar att uppdatera diagrammen och dessutom ska diagrammen visas bättre på olika skärmar. Termerna och definitionerna är fortfarande länkar till respektive termposter.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Svenska