Ingångssida

Till RSS-flödet. RSSTerminologicentralen rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer. Terminologicentralen får stöd från undervinings- och kulturministeriet för sina allmännyttiga tjänster.

Nyheter från Terminologicentralen
23.03.2021Föreningens nya namn: Sanastokeskus ry, Terminologicentralen rf
02.03.2021Förnyade begreppsdiagram i Bank- och finansterminologin 1/2021
29.10.2020Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 10/2020
Aktuella projekt
20.04.2021Ordlista om adressregistersystem
19.04.2021Terminologiarbete om Trafikledsverkets handlingar
18.04.2021EU Core Vocabularies på finska
23.02.2021Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter på våren 2021
15.10.2020Terminologiarbete för stödjandet av Trafikledsverkets informationssystem
14.10.2020Terminologiarbete för Trafikledsverket
08.09.2020Ordlista för informationshantering inom socialvården – uppdatering samt utveckling av upprätthållandet
Övriga nyheter
18.06.2021 Presentationer från Nordterm 2021 finns på webben
23.04.2021Nordterm 2021: Abstrakten tillgängliga
06.04.2021Programmet för Nordterm 2021 har publicerats
   
Den nyaste Terminfo
Till Terminfo.
Tidskriften Terminfo utgiven av Terminologicentralen ger information om terminologiarbetet och dess metoder.
Den nyaste TSK-ordlistan
FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp (TSK 55) omfattar definitioner och termrekommendationer om social trygghet inom FPA:s verksamhetsområde på både finska och svenska. Ordlistans ämnesområden är bland annat dagpenningar och sjukvårdsersättningar, företagshälsovård, handikappförmåner, pensioner, rehabilitering, bostadsbidrag, studieförmåner, arbetslöshetsförmåner, utkomststöd och som nya ämnesområden sökande av ändring och studerandehälsovård.
De nyaste publikationerna