You are here

FPA-termer – Hälsorelaterade begrepp (TSK 41)

© Folkpensionsanstalten (FPA), 2010
Utgiven av Terminologicentralen TSK rf
ISBN 978-951-669-828-4 (PDF)

Folkpensionsanstalten (FPA) och Terminologicentralen TSK inledde 2007 ett samarbete vars mål är att främja kommunikationen inom FPA:s verksamhetsområde genom systematiskt terminologiarbete. Resultatet av samarbetet presenteras i den terminologiska ordlistan FPA-termer, som sammanställs etappvis. I den här första publikationen ingår hälsorelaterade begrepp, bland annat begrepp som rör sjukvårdsersättningar, dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen, företagshälsovård, handikappförmåner och rehabilitering samt vissa pensioner.

FPA-termer beskriver det finländska systemet för social trygghet ur lagstiftningsperspektiv. Ordlistan är avsedd för sakkunniga som vill veta vilka termer som rekommenderas och vad de begrepp som används vid FPA står för. Den är ett bra hjälpmedel bland annat för lagberedare, översättare, informatörer och journalister. Ordlistan kan också användas när man arbetar med att utveckla informationssökning, informationsöverföring, arkivering och informationsmodellering.

FPA-termer innehåller cirka 300 begrepp. Begreppen har finska termrekommendationer och definitioner, svenska ekvivalenter samt begreppsdiagram. Definitioner och anmärkningar kommer att översättas till svenska.

Under 2010 har FPA och TSK arbetat med nästa del av ordlistan, som den här gången rör pensionsbegrepp.

Ordlistan publicerades i pdf-format och i termbanken TEPA.