You are here

Terminologiarbete för stödjandet av Trafikledsverkets informationssystem

I augusti 2020 påbörjade Terminologicentralen och Trafikledsverket ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 20 begrepp som rör sig till trafikledsprojekt. Meningen är att utarbeta en ordlista som omfattar begreppsbeskrivningar och termer på finska och stödjer Trafikledsverkets informationssystem Velho.

Trafikledsverket har valt de experterna som deltar i terminologiarbetet. Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experterna. Ordlistan ska bli färdig vid slutet av januari.