You are here

Käyttöehdot

Tietotekniikan termitalkoissa tuotettu termistö on tarkoitettu käytettäväksi alan viestinnässä mahdollisimman laajalti. Aineisto on kuitenkin tekijänoikeuslainsäädännön alaista. Esimerkiksi määritelmiä ja huomautuksia lainattaessa on mainittava lähde. Jos lainaaminen koskee suurempaa aineistoa kuin joitakuita yksittäisiä termejä, on sitä varten pyydettävä erikseen lupa. Samoin aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin vaatii aina kirjallisen luvan.

Lisätietoja saa Sanastokeskus TSK:sta, sähköposti tsk@tsk.fi, puhelin (09) 2709 1060.

suomi