You are here

Kirjasto

Sanastokeskus TSK ylläpitää sanastoihin ja sanakirjoihin erikoistunutta käsikirjastoa sekä oman sanastotyönsä ja termipalvelunsa että asiakkaidensa käyttöön. Kirjastossa on tuhansia termilähteiksi sopivia julkaisuja, joista suurin osa on erikoisalojen sanastoja tai sanakirjoja.

Pääpaino kirjaston materiaalissa on suomea ja ruotsia sisältävässä aineistossa, mutta myös muunkielistä termistöä on kokoelmissa runsaasti. Painettujen teosten lisäksi kokoelmiin kuuluu sähköisessä muodossa julkaistua aineistoa.

Kirjasto sijaitsee Sanastokeskuksen toimiston yhteydessä Helsingin keskustassa (Runeberginkatu 4c B 20) ja on yleisölle avoinna työpäivinä sopimuksen mukaan.