You are here

TEPA-termipankki

TEPA on Sanastokeskus TSK:n kokoama ja ylläpitämä termipankki. Se sisältää erikoisalojen termejä ja määritelmiä, jotka esitetään monikielisinä termitietueina. Termipankin rungon muodostaa Sanastokeskuksen oma aineisto, mutta se sisältää myös muita asiantuntijoiden laatimia alakohtaisia sanastoja ja muita termipankkiaineistoja.

TEPA-termipankki on ollut Sanastokeskuksen käytössä jo vuodesta 1984 alkaen. Muutaman vuoden sisäisen käytön jälkeen termipankki avattiin ensin maksaville asiakkaille, ja vuodesta 1997 alkaen TEPA on ollut kaikkien maksuttomasti käytettävissä Sanastokeskuksen verkkosivuston kautta. TEPAa on uudistettu vuosien varrella sekä tekniikan että sisällön osalta.

TEPA-termipankki on toteutettu Kielikone Oy:n kehittämällä MOT-sanakirjaohjelmalla. Termipankissa on tällä hetkellä yli 350 000 termitietuetta. Termejä termipankissa on neljällätoista kielellä, joista eniten on suomen-, ruotsin-, englannin- ja saksankielisiä termejä.

Termipankin tiedot ovat haettavissa sanastoryhmittäin. Omina ryhminään haettavissa ovat terminologiset sanastot, Tieteen termipankki, Euroopan unionin termitietokanta IATE sekä muut sanastot. Lisäksi voi valita vaihtoehdon "Kaikki", jolloin haku tehdään kaikkiin TEPAn aineistoihin.

Sanastokeskus TSK saa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä TEPAn ylläpitämiseen maksuttomassa käytössä. TEPA-termipankki (erikoisalojen sanastojen ja sanakirjojen kokoelma) on käytettävissä Sanastokeskuksen sivustolla.