You are here

Turvallisuusalan sanasto (TSK 15)

TSK 15Säkerhets- och bevakningsordlista

Turvallisuusalan sanasto sisältää noin 200 riskinhallinta-, turvallisuus- ja vartiointialan käsitettä. Suomenkielisten termien lisäksi sanastossa annetaan termien vastineet ruotsiksi, tanskaksi, norjaksi, englanniksi ja saksaksi. Määritelmät löytyvät suomeksi ja ruotsiksi.

Kustantaja: Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy (nyk. Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA), 1989. ISBN 951-95567-2-9.