You are here

Sökning

ensisijainen lisäpääoma; AT1
sv   primärkapitaltillskott n; AT1
en   Additional Tier 1 Capital; AT1
huomautus
Ensisijainen lisäpääoma kuuluu luottolaitoksen omiin varoihin.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2017-12-15

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska