You are here

Sökning

korko (1)
sv   ränta (1); räntebelopp n
en   interest
määritelmä
korvaus, joka maksetaan oikeudesta käyttää toisen pääomaa
huomautus
Korko (1) lasketaan prosentteina pääomasta, vrt. korkokanta.

Käsitekaaviot: Lainanmaksu ja Korot

Begreppsdiagram: Återbetalning av lån och Räntor
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (Sanastokeskus), 2009-12-28

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska