You are here

Sökning

osuuspääoma
sv   andelskapital n
en   cooperative share capital; cooperative capital
huomautus
Luottolaitoksen taseen tai konsernitaseen erä.
anmärkning
En post i balansräkningen eller koncernbalansräkningen för kreditinstitut.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-01-26

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska