You are here

Sökning

konsernitase
sv   koncernbalansräkning
en   consolidated balance sheet
määritelmä
konsernin emoyrityksen laatima tase, johon on yhdistelty konserniyritysten taseet

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-01-26

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska