You are here

Sökning

toissijainen pääoma; T2
sv   supplementärkapital; T2
en   Tier 2 Capital; T2
huomautus
Toissijainen pääoma kuuluu luottolaitoksen omiin varoihin.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2017-12-15

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska