You are here

Sökning

velkoja; luotonantaja; lainanantaja
sv   borgenär; kreditgivare; långivare
en   creditor; lender; granter of a credit; credit provider; holder of a claim
määritelmä
taloudellisen sopimuksen osapuoli, jolla on saatavia toiselta osapuolelta
huomautus
Pankkiyhteyksissä termejä luotonantaja ja lainanantaja käytetään usein velkojan synonyyminä, vaikka ne viittavaatkin velkojaa suppeampaan käsitteeseen.
definition
part i en ekonomisk överenskommelse som har fordringar på en annan part
anmärkning
I banksammanhang används termerna kreditgivare och långivare ofta som synonymer till borgenär även om dessa hänvisar till snävare begrepp än termen borgenär.

Käsitekaaviot: Vakuudet, Pantit ja Velkakirjoja

Begreppsdiagram: Säkerheter, Panter och Skuldebrev
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (Sanastokeskus), 2005-05-17

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska