You are here

Sökning

notariaattilaina
sv   notariatlån n
määritelmä
pankin välittämä laina
definition
lån som förmedlas av en bank

Käsitekaavio: Lainat / Lån
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2002-12-10

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska