You are here

Sökning

lyhytaikainen laina
sv   kortfristigt lån n
en   short-term loan; temporary loan
huomautus
Lyhytaikaisella lainalla tarkoitetaan lainaa, jonka juoksuaika on suhteellisen lyhyt. Lyhytaikaiselle lainalle ei kuitenkaan ole tarkkaan määritettyä aikarajaa.
anmärkning
Med kortfristigt lån avses lån med relativt kort löptid. Det finns ingen exakt tidsgräns för vad som räknas som kortfristigt lån.

Käsitekaavio: Lainat / Lån
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2005-05-17

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska