You are here

Sökning

sarjalaina
sv   serielån n
määritelmä
eri juoksuaikoihin ja korkoeriin jaettu laina
huomautus
Sarjalaina on ruotsalainen käsite.
definition
lån uppdelat i serier med olika löptider och olika räntesatser
anmärkning
Serielån är ett svenskt begrepp.

Käsitekaavio: Lainat / Lån
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2002-12-10

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska