You are here

Sökning

esinevakuus; reaalivakuus
sv   realsäkerhet
en   real security; valuable security
määritelmä
aineellisen hyödykkeen muodossa oleva vakuus
definition
säkerhet som består av materiell nyttighet

Käsitekaavio: Vakuudet / Säkerheter
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2005-05-18

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska