You are here

Sökning

henkilövakuus
sv   personsäkerhet
en   personal security
määritelmä
vakuus, joka koostuu kolmannen osapuolen lupauksesta vastata velallisen velasta velkojalle
definition
säkerhet som består av en tredje parts löfte att svara för gäldenärens skuld till borgenären

Käsitekaavio: Vakuudet / Säkerheter
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2005-05-18

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska