You are here

Sökning

takaus
sv   borgen
en   guarantee; suretyship; contract of surety; warranty; guaranty
määritelmä
vakuus, joka koostuu sitoumuksesta ottaa vastuu jonkun toisen velasta
huomautus
Tietyissä tapauksissa takauksen ruotsinkielisenä vastineena käytetään garanti-termiä (katso esim. pankkitakaus).
definition
säkerhet som består av åtagande att överta betalningsskyldighet för någon annans skuld
anmärkning
I vissa fall kan finskans takaus motsvaras av garanti på svenskan (se t.ex. bankgaranti).

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2005-05-18

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska